Regulamin rozgrywek "League of Legends - Teamfight Tactics" "W i Poza Ekranem #6"

I. Postanowienia ogólne

 1. Turniej odbędzie się w dniach 17.12 - 19.12.2019 r. w budynku Zespołu Szkół nr im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
 2. Ilość graczy: 32/64
 3. Rejestracja: 01.10 - 30.10.2019 r.
 4. Sędzia zawsze posiada ostatnie słowo. Kierując się zasadami gry fair play może podjąć akcje nie zawarte w regulaminie.
 5. Turniej Będzie rozgrywany na serwerze EUNE. Każdy uczestnik turnieju musi być posiadaczem prywatnego konta League of Legends na serwerze EUNE.
 6. Nagrody w rozgrywkach otrzymują trzy pierwsze osoby które zajęły największą iliść punktów w meczach finałowych.
 7. Do rozgrywek mogą przystąpić uczestnicy w wieku od 13. roku życia do 28. roku życia.
 8. Organizator zastrzega sobię prawo do odstępstw od regulaminu.
 9. W przypadku braku pełnej liczby graczy (64) w turnieju, turniej odbędzie się dla 32 graczy, a osoby zarejestrowane po 32 graczu trafiają na listę rezerwową.

II. Przebieg turnieju:

 1. Turniej rozgrywany będzie w trybie FFA między 8 zawodnikami.
 2. W zależności od ilości chętnych, gracze zostaną podzieleni na grupy ośmioosobowe, i grają po jednym meczu w ramach grupy. Czterech najlepszych graczy z każdego meczu przechodzi do wielkiego finału.
 3. W przypadku remisu decyduje najwyżej zajęte miejsce s trzech meczach, a w dalszej kolejności ilość posiadanego życia po ostatniej rundzie.
 4. W wielkim finale ośmioosobowa grupa rozegra trzy mecze, a zajęte miejsca przez danych graczy będą punktowane. Gracz, który uzyska ich najwięcej po trzech meczach wygrywa.

Miejsce | Punkty

 1.  40
  
 2.  20
  
 3.  15
  
 4.  10
  
 5.  5
  

III. Problemy techniczne

 1. Restart może nastąpić tylko za zgodą Sędziego i tylko w przypadkach problemów natury technicznej.

 2. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych ułatwiających rozgrywkę. Gracz który złamie którykolwiek z tych zasad, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z turnieju.

IV. Streaming

 1. Każdy z uczestników turnieju ma prawo do streamowania swojej rozgrywki eliminacyjnej.
 2. Akceptując regulamin uczestnicy zgadzają się na możliwość streamowania ich meczów przez organizatorów.
 3. Wszystkie mecze będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch turnieju.
24.11.2019