Regulamin rozgrywek “League of Legends" turnieju "W i Poza Ekranem #6"

I Drużyny:

 1. Do Turnieju przystąpić mogą 32 Drużyny, z których w drodze eliminacji w trybie on-line wyłonionych zostanie 16 Drużyn, które wystąpią podczas rozgrywek w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku w dniach 17.12 - 19.12.2019 r.

 2. Drużyna ma obowiązek zgłosić chęć udziału w Turnieju poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie wipe.zs1ken.pl od 01.10.2019 r. do 20.10.2019 r.

 3. Drużyna musi się składać z 5 Graczy. W innym przypadku drużyna niepełna zostaje zdyskwalifikowana.

 4. W przypadku, kiedy Drużyna przewiduje możliwość uczestniczenia w turnieju Zawodników Rezerwowych, należy zgłosić ten fakt Organizatorom do 15.11.2019 r.

 5. Do rozgrywek mogą przystąpić uczestnicy w wieku od 13. roku życia do 28. roku życia.

 6. Każda drużyna jest zobligowana do zarejestrowania się na stronie League of Legends: (link do eventu)

II Eliminacje w trybie on-line:

 1. Rozgrywki eliminacyjne w trybie on-line odbywają się w dniach 01.11.2019 - 30.11.2019 r.

 2. Data rozegrania meczu dla każdej pary Drużyn jest ustalana i podawana do wiadomości z wyprzedzeniem.

 3. W wypadku wyraźnego konfliktu daty meczu eliminacyjnego z grafikiem Graczy data ta może ulec zmianie.

 4. Mecz eliminacyjny nie może rozpocząć się później niż z 15 minutowym opóźnieniem.

 5. W wypadku przekroczenia 15 minut opóźnienia:

 1. Mecze eliminacyjne odbywają się w trybie “Best of one”.0. roku życia.

 2. W przypadku wykrycia oszustwa u jednego z Graczy, cała Drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

 3. Rozgrywki odbywają się na mapie "Summoner's Rift"

III Mecze półfinałowe i finałowe

 1. Mecz nie może rozpocząć się później niż z 15 minutowym opóźnieniem.
 2. W wypadku przekroczenia 15 minut opóźnienia:
 1. Mecze odbywają się w trybie “Best of one” za wyjątkiem meczu finałowego, który odbywa się w trybie “Best of three”.
 2. W przypadku wykrycia oszustwa jednego z Graczy, cała Drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 3. Rozgrywki odbywają się na mapie "Summoner's Rift"

IV Rozgrywki na żywo

 1. Drużyna ma obowiązek stawić się na sali pół godziny przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia meczu, a wypadku rozgrywek finałowych godzinę wcześniej.
 2. Drużyny zobowiązane są przestrzegać zasad fair-play oraz kultury osobistej.
 3. Organizatorzy mają prawo wydać Drużynie ostrzeżenie lub zdyskwalifikować ją w przypadku, kiedy Drużyna będzie się zachowywać niesportowo.
 4. Przez niesportowe zachowanie rozumie się:
 1. Drużyny mają prawo poprzez Organizatorów poprosić widzów o spokój. Widzowie mają obowiązek uszanować i zastosować się do tych próśb. W innym wypadku zostaną wyproszeni z sali.
 2. Wszelkie zastrzeżenia co do rozgrywki oraz sprzętu można zgłaszać do zakończenia meczu.
 3. Gracze mają możliwość grania z użyciem swojego sprzętu (tj. słuchawki, mikrofony, mysze, klawiatury i pomniejsze akcesoria). Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wyżej wymieniony sprzęt.
 4. W przypadku znacznego uszkodzenia sprzętu udostępnionego przez Organizatora, Drużyna ma obowiązek pokrycia wszelkich szkód.
 5. Drużyna korzystająca z udostępnionych stanowisk ma obowiązek wypełnić formularz znajdujący się przy stanowiskach przed rozpoczęciem meczu.
 6. Gracz ma obowiązek poinformować Organizatorów o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na przebieg gry przed rozpoczęciem rozgrywek.
 7. Przebieg gry jest nadzorowany przez dwóch sędziów.
 8. W przypadku wykrycia oszustwa u jednego z Graczy, cała Drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 9. Mecz nie może rozpocząć się później niż z 15 minutowym opóźnieniem.
 10. W wypadku przekroczenia 15 minut opóźnienia:
 1. Organizator zapewnia tylko podstawowy headset niewygłuszający zewnętrznych dźwięków.
 2. Organizator nie odpowiada za dyskomfort gry spowodowany zakłóceniami dźwięku pochodzenia zewnętrznego.
 3. Rozgrywki odbywają się na mapie "Summoner's Rift"

V. Streaming

 1. Każdy z uczestników turnieju ma prawo do streamowania swojej rozgrywki eliminacyjnej.
 2. Akceptując regulamin uczestnicy zgadzają się na możliwość streamowania ich meczów przez organizatorów.
 3. Wszystkie mecze będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch turnieju.
03.10.2019