Regulamin Turnieju "W i Poza Ekranem"

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
 2. Możliwe są drobne odstępstwa od regulaminu za zgodą Drużyn przeciwnych oraz Organizatora.
 3. Wszelkie ustalenia dokonane podczas Turnieju są ponad ustaleniami niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie ustalenia dokonane podczas Turnieju są podane do wiadomości publicznej od razu po zatwierdzeniu przez Organizatorów.
 5. W sprawach nierozstrzygniętych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 6. Na terenie Turnieju obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz spożywania środków odurzających (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy oraz inne substancje niedozwolone).
 7. Każdy gracz może wziąć udział tylko w jednym turnieju. Nie zastosowanie się do reguły może skutkować dyskwalifikacją danego gracza.
 8. Do turnieju przystąpić mogą osoby urodzone po 1991 roku , z uwzględnieniem restrykcji wiekowych dla wybranych gier turniejowych według systemu PEGI©. Osoby, które nie spełniają dolnego kryterium wiekowego przystępując do rozgrywek, robią to na odpowiedzialność własną oraz rodzica/opiekuna prawnego, który jest świadom obowiązujących zaleceń PEGI©.
 9. Gracze we własnym zakresie usprawiedliwiają swoją nieobecność na lekcjach podczas rozgrywek. W razie konieczności Organizator może wydać oficjalne oświadczenie potwierdzające udział w Turnieju.
 10. Podczas Turnieju odbywają sie rozgrywki w gry “League of Legends”, “FIFA20” oraz “League of Legends - Teamfight Tactics”.
 11. Czynności organizacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym przez Organizatorów terminarzem.
 12. Rozgrywki na żywo odbywają się w dniach 17.12 - 19.12.2019 r. zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie wipe.zs1ken.pl.
 13. Uczestnicy, włącznie z widzami przychodząc na turniej „W i Poza Ekranem #6” akceptują niniejszy regulamin oraz jego postanowienia.

II. Rejestracja

 1. Punkt rejestracyjny znajduje się naprzeciwko głównego wejścia do szkoły, obok sekretariatu szkoły.
 2. Przed wydaniem identyfikatora, który upoważnia do wzięcia udziału w turnieju, uczestnicy mają obowiązek okazać dokument tożsamości.
 3. Punkt rejestracyjny pełni również funkcję punktu informacyjnego.
 4. Organizatorzy oraz Gracze mają obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów wydawanych w punkcie rejestracyjnym za okazaniem dowodu tożsamości.

III. Widownia

 1. Organizator nie odpowiada za widzów przebywających na terenie Turnieju.
 2. Organizator nie odpowiada za przedmioty należące do widzów pozostawione bądź zgubione na terenie Turnieju.
 3. Widzowie mają obowiązek przestrzegania kultury osobistej.
 4. Widzowie mają zakaz:
 1. W przypadku niestosowania się do poleceń Organizatorów Widz może zostać usunięty z terenu Turnieju.
 2. Drużyny mają prawo poprzez Organizatora poprosić widzów o spokój. Widzowie mają obowiązek uszanować i zastosować się do tych próśb.
03.10.2019