Zarejestruj się Masz już konto? Zaloguj się

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Można się z nami skontaktować przesyłając korespondencję na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, ul. Szczecińska 47, 78-400 Szczecinek, e-mail: sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl, lub telefonicznie: 94 374 31 22.

W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych kierując korespondencję na ww. adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, lub na adres e-mail: iod@powiat.szczecinek.pl

UWAGA! Rejestracja w serwisie nie jest równoznaczna z zapisem do rozgrywek!